Medycyna sportowa – czym się dokładnie zajmuje?

Medycyna sportowa jest dziedziną medycyny, która zajmuje się przede wszystkim profilaktyką i leczeniem schorzeń będących wynikiem aktywności fizycznej, takich jak urazy i wszelkiego rodzaju kontuzje. Lekarze specjalizujący się w tej dziedzinie leczą nie tylko profesjonalnych sportowców, ale też osoby uprawiające sport amatorsko.

Jakie jest pole zainteresowań medycyny sportowej?

Medycyna sportowa jest dziedziną interdyscyplinarną, a jej głównym celem jest badanie procesów zachodzących w ciele człowieka w trakcie aktywności fizycznej lub przy jej braku. Lekarze tej specjalności sprawują więc opiekę nie tylko nad osobami uprawiającymi sport, ale także tymi, które z różnych przyczyn musiały z niego zrezygnować. Specjaliści medycyny sportowej posiadają szeroką wiedzę z zakresu ortopedii, chirurgii ogólnej, traumatologii, pediatrii, chorób wewnętrznych, a ponadto psychologii, biologii, biochemii oraz teorii żywienia.

Jak medycyna sportowa pomaga sportowcom?

Zakres obowiązków lekarza medycyny sportowej w ramach opieki nad sportowcami jest bardzo szeroki. Jednym z najważniejszych elementów tej pracy jest ocena wydajności osób uprawiających sport zawodowo, w tym prawidłowości pracy układu sercowo-naczyniowego, oddechowego oraz narządów ruchu. Specjalista medycyny sportowej zajmuje się też odpowiednim przygotowaniem sportowców, między innymi przez dostosowanie ich sposobu żywienia oraz przebiegu treningów do wysiłku związanego z daną dyscypliną. Do obowiązków lekarzy należy też leczenie kontuzji i urazów, a także prowadzenie rehabilitacji i działań z zakresu odnowy biologicznej.

Jakie są inne zadania lekarza medycyny sportowej?

Do specjalisty medycyny sportowej trafiają również osoby, które uprawiają sport jedynie hobbystycznie. Lekarz przeprowadza badania, które pozwalają określić stan zdrowia i kondycję pacjenta, aby na tej podstawie stwierdzić, czy kwalifikuje się on do wykonywania danej aktywności fizycznej. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób uprawiających sporty ekstremalne, a także niosące wysokie ryzyko kondycji – np. snowboard i narciarstwo. Do lekarza medycyny sportowej należy również udać się z dziećmi, które regularnie uczestniczą w profesjonalnych zajęciach sportowych.

Jakie badania wykonuje lekarz medycyny sportowej?

Rodzaj i ilość badań zlecanych przez lekarza medycyny pracy zależy od ryzyka jakie niesie ze sobą uprawianie danej dyscypliny sportowej, a także ogólnej kondycji pacjenta. Do podstawowych należą EKG, morfologia i badanie moczu, a także ogólne badanie palpacyjne – osłuchiwanie płuc, serca oraz kontrola odruchów neurologicznych.